Katolska församlingen Sankt Lars i Uppsala
Slottsgränd 7 + 753 09 Uppsala + Tel: 018-13 35 43
kyrkan.gif
Kyrkan är öppen
dagligen 8.30 - 19.00
Välkommen
Aktuellt
Kalendarium
Gudstjänsttider
Katolsk orientering
Grupper och föreningar
Kyrkcentrum S:t Lars
Präster och systrar
Expedition
Länkar
webbansvarig
Pingst

liturgi.gif
kyrkan.gif

Maj 2010


Ny hemsida: StLars.org

Du omdirgeras automatiskt inom 3 sekunder till vår nya hemsida: StLars.org

Lägg gärna till ett bokmärke för vår nya adress.Aktuellt i församlingen
Maj 2010


Församlingsmötet...
efter högmässan söndagen den 25 april var som vanligt välbesökt med ett sjuttiotal deltagare. Information gavs om församlingens verksamhet under år 2009, om renoveringen av kyrkan och församlingslokalerna i sommar, insamlingen och ekonomin i allmänhet och om verksamheten i Enköping. Ett stort tack riktas till alla församlingsmedlemmar som har bidragit till den extra insamlingen för renoveringen och allmänt genom kollekter, gåvor och autogiro.

Den extra insamlingen...
för renoveringen har hittills gett c:a 200 000 kr. Målet är 750 000 kr. fram till i juli. Insamlingen fortsätter alltså och behöver intensifieras. Resultatet för varje månad kan ses på den stora ”termometern” som är uppsatt på anslagstavlan.

Fastekollekten...
till de jordbävningsdrabbade i Chile, vilken insamlades på palmsöndagen, uppgick till 30 906,50 kr. Denna höga summa är ett uttryck för församlingens solidaritet med nödlidande människor i världen. Ett stort tack till alla givare!

Ett informationsmöte...
om frivilligarbete i samband med renoveringen kommer att hållas i församlingssalen måndagen den 10 maj kl. 19. Det riktar sig till dem som har anmält sig att hjälpa till med de praktiska arbetsuppgifter som behövs med flyttning inför och återflyttning efter renoveringen av kyrkan och övriga församlingslokaler.

Uppståndelsevägen...
hålls under påsktiden varje måndag efter kvällsmässan.

Samling...
för deltagarna i ”Ständig bön för äktenskap och familj” äger rum söndagen den 9 maj kl. 12 i stora studierummet. Eget kyrkkaffe ordnas.

Kristi himmelsfärds dag...
infaller i år torsdagen den 13 maj. Mässa firas kl. 11.

Första kommunion...
för barnen äger rum lördagen den 15 maj kl. 11. Övning sker dagen före, alltså fredagen den 14 maj kl. 10-15.

I familjemässan...
lördagen den 29 maj kommer barnen att hylla Jungfru Maria med en procession och blommor vid Mariaskulpturen i kyrkan. Samma dag är det terminsavslutning för trosundervisningen i årskurserna 1-4.

Konfirmationsförberedelse...
för vuxna som inte har tagit emot konfirmationens sakrament fortsätter under följande måndagar kl. 19: den 10 maj och den 24 maj. Ansvarig är pater Josef Höfner, tel. 073-800 51 23.

Konfirmation...
för ungdomar och vuxna äger rum lördagen den 5 juni kl 10. Fredagen den 4 juni inbjuds konfirmander, faddrar och föräldrar till en obligatorisk samling med kaffe och gemensam övning i kyrkan kl. 16.

Fördjupningssamtal...
om Katolska kyrkan äger rum måndagen den 17 maj kl. 19. Temat är kyrkoåret och sakramenten.

S:t Erik...
är ett av Sveriges skyddshelgon. I år firar vi 850-årsminnet av hans martyrium 1160, och det uppmärksammar vi på S:t Eriks festdag tisdagen den 18 maj. En grupp församlingsmedlemmar har denna dag ordnat ett program med följande innehåll: Andakt i Gamla Uppsala kyrka med läsning av S:t Erikslegenden kl. 14. Därefter blir det en pilgrimsvandring till Uppsala domkyrka. Vesper firas i Finstakoret kl. 17.15. Vi avslutar firandet med mässa i S:t Lars kyrka kl. 18.15. Alla intresserade är välkomna att delta i detta firande eller delar av det. Buss 2 till Gamla Uppsala avgår från Stadshuset kl. 13.35. För vidare information kontakta Erik Åkerlund, tel. 070-942 97 68.

Alla mässor...
på söndagar och vardagar kommer att firas i Newmaninstitutets aula under renoveringen av kyrkan, d.v.s. från måndagen den 14 juni till omkring den 25 juli. Mässtiderna blir de vanliga under sommaren: söndag kl. 9, 11 och 18.15 (eng.); måndag – torsdag kl. 18.15; fredag kl. 12.15; lördag kl. 11. Adressen är Slottsgränd 6, 1 tr. upp. Eftersom aulan är mindre än vår kyrka kommer det att bli trångt vid högmässan. Därför är det en fördel om fler personer kan gå till någon av de andra mässorna.

Kommunionutdelarna...
träffas söndagen den 30 maj kl. 12.15 i stora studierummet.

Vid kyrkkaffet för äldre...
efter lunchmässan (kl.12.15) fredagen den 28 maj berättar Marianne Abrahamsson och Eva Henriët om Caritas S:t Lars.

Utflykten för äldre...
äger rum torsdagen den 17 juni och går denna gång till Birgittasystrarna i Djursholm. Bussen avgår från vår kyrka kl. 9.30. Mässa firas i S:ta Birgittas kapell kl. 11, och därefter blir det lunch kl. 12. Efter lunchen berättar Birgittasystrarna om sin verksamhet i Sverige och övriga världen. Återresan från Djursholm startar kl. 14.30. Ytterligare information och anmälningslista kommer att sättas upp på anslagstavlan.

Påvens böneintentioner...
Allmänt: Att den ovärdiga människohandeln får ett slut.
Missionen: Att de som ägnar sig åt apostoliskt arbete också inspirerar många andra att bli apostlar.

Kalendarium dag för dag
Maj 2010


1 S:t Josef Arbetaren, familjemässa (11)
2 Femte påsksöndagen (9, 11, 11.30 Enköping, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska)
3 S:t Filippos och S:t Jakob, apostlar (18.15), Uppståndelsevägen efter kvällsmässan, församlingsrådets plenarmöte (19)
Ti 4 Mässa på Fröja (16)
To 6 Studentföreningen (19)
8 Familjemässa (11), mässa på spanska (15.30)
9 Sjätte påsksöndagen (9, 11, 16 polska, 18.15 engelska), samling för ”Ständig bön för äktenskap och familj” (12)
10 Uppståndelsevägen efter kvällsmässan, vuxenkonfirmander (19), informationsmöte om frivilligarbete vid renoveringen (19)
Ti 11 Katolska kyrkans liv och lära (19)
On 12 Basargruppen (14)
To 13 Kristi himmelsfärds dag (11)
Fr 14 S:t Mattias, apostel (12.15, 18.15)
15 Mässa med barnens första kommunion (11), mässa enligt maronitisk rit (16)
16 Sjunde påsksöndagen (9, 11, 11.30 Enköping, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska)
17 Uppståndelsevägen efter kvällsmässan, fördjupningssamtal om Katolska kyrkan (19), församlingens dag för ”Ständig bön för äktenskap och familj”
Ti 18 S:t Erik, konung och martyr, Sveriges skyddspatron (18.15), pilgrimsvandring Gamla Uppsala – Uppsala domkyrka – S:t Lars (14)
To 20 Studentföreningen (19)
22 Familjemässa (11)
23 Pingstdagen (9, 11, 18.15 engelska), Caritas kyrklunch
24 Vuxenkonfirmander (19)
Ti 25 Katolska kyrkans liv och lära (19)
On 26 Basargruppen (14)
To 27 Studentföreningen (19)
Fr 28 Mässa (12.15) och kyrkkaffe för äldre med information om Caritas S:t Lars
29 Familjemässa med Mariahyllning (11), terminsavslutning för trosundervisningen i åk 1-4
30 Heliga Trefaldighets dag (9, 11, 18.15 engelska), kommunionutdelarna samlas (12.15)
31 Jungfru Marias besök (18.15)
Gudstjänsttider

Mässor i UppsalaSöndag 9.00 Mässa
S:t Lars 11.00 Högmässa
Slottsgränd 7 18.15 Mässa (engelska)
bild.jpg Måndag 18.15 Mässa
Tisdag 18.15 Mässa
Onsdag 18.15 Vespermässa
19.00 Bönegruppen
Torsdag 18.15 Studentmässa
19.00 Rosenkrans
Fredag 12.15 Lunchmässa
17.00 Bikttillfälle
18.15 Mässa
19.00 Sakramental tillbedjan
Lördag 11.00 Familjemässa
Bikttillfällen fredag kl.17-18 och även enligt överenskommelse med någon av prästerna.
På andra språk (sept-maj)
Kroatiska Söndag 16.30 (1:a och 3:e sön i mån)
Polska Söndag 16.00 (2:a sön i mån)
Spanska Lördag 15.30 (2:a lör i mån)
Arabiska Lördag 16.00 (3:e lör i mån)
Mässa i Enköping (sept-maj)
S:t Lars (Svk) Söndag 11.30 (1:a och 3:e sön i mån)
Hornugglegränd 3
Katolsk orientering
Våren 2010

KATOLSK ORIENTERING är beteckningen på den studieverksamhet för vuxna som bedrivs i Katolska församlingen S:t Lars Uppsala. Såväl katoliker som andra intresserade är välkomna. Kurser, föredrag och studiecirklar äger rum i församlingens centrum, Slottsgränd 7 (vid Västgöta-spången) och brukar börja kl. 19 (efter mässan kl. 18.15) och sluta kl. 21.

Katolska kyrkans liv och lära (grundkurs)
Denna kurs är en introduktion till Katolska kyrkans liv och lära och omfattar två terminer. Den är i första hand avsedd för icke-katoliker som har ett djupare intresse av att lära känna den katolska tron. Den kan också i mån av plats följas av katoliker som har behov av att befästa och fördjupa sina kunskaper om den kristna trons centrala innehåll. Kursen behandlar bl.a. följande ämnen: den treeninge Guden, Bibeln och Kyrkan, de sju sakramenten, bud, dogmer, samvete och moral, Jungfru Maria och helgonen, bönen, kyrkoårets viktigaste högtider samt Katolska kyrkan i Sverige.
Ledare: Fader Magnus Nyman, Syster Dorothea och några församlingsmedlemmar.
Tid: Varannan tisdag kl. 19-21: 12 jan. – 26 jan. – 9 febr. – 23 febr. – 9 mars – 23 mars – 13 april – 27 april – 11 maj – 25 maj.

Vägen vidare – fördjupningssamtal om Katolska kyrkan
Samtalskvällarna vänder sig framför allt till dem som har konverterat de senaste åren. Ledare: Pater Josef Höfner SJ och Sr Dorothea.
Under vårterminen kommer temat att vara kyrkoåret och sakramenten.
Tid: Måndag en gång i månaden kl 19-21.
18 jan. – 15 febr. – 15 mars – 19 april – 17 maj.

Kyrkkaffe för äldre
Kyrkkaffe för äldre med föredrag eller annan programpunkt ordnas en gång per månad efter fredagens lunchmässa (kl. 12.15), vanligtvis den fjärde fredagen i månaden. Den första programpunkten äger rum den 29 januari. Då talar pater Josef Höfner om sin pilgrimsresa till Det heliga landet. För terminsprogrammet i övrigt se församlingsbrevet för varje månad och anslagstavlan.

Årets fastereträtt
äger rum veckoslutet 12-14 mars och leds av fader Anders Piltz. Temat för reträtten kommer senare. Se församlingsbrevet för mars månad.

Forum Catholicum Upsaliense
vill ge en katolsk orientering om kyrka, kultur, samhälle och vetenskap i en vidare mening och vara en levande miljö för intellektuell reflektion och diskussion. Alla intresserade är hjärtligt välkomna till föredragskvällarna. Verksamheten äger vissa onsdagar kl. 19-21. Följande programpunkter erbjuds under vårterminen:

20 jan.Teol. dr Ulf Jonsson, ”Påven och Jürgen Habermas – om religion och sanning i ett postsekulärt samhälle”
3 feb.Fil. dr Gunnar Redelius, ”Sigtuna och Sko. Uppländska stormän och kyrkobyggare 1210-1250” (Samarrangemang med Katolsk historisk förening)
24 feb.Läkare Bengt Säfsten, ”Malteserhjälpen – volontärer i en splittrad värld”
3 marsTeol. dr Stina Fallberg Sundmark, ”Prästens besök hos sjuka som eukaristisk manifestation under svensk medeltid” (Samarrangemang med Katolsk historisk förening)
24 marsProfessor Magnus Nyman, ”En förlorares historia – ett människoöde under reformationstiden” (Samarrangemang med Katolsk historisk förening)
14 aprilOrdföranden i ”Respekt” Helena D’Arcy, ”Katolska kyrkan – nejsägande reaktionär eller barmhärtig pionjär? Om Kyrkans arbete för människovärdet i livets början och dess slut”
28 aprilMsgr Göran Degen, ”Katolsk uppväxt i ett protestantiskt Stockholm” (Samarrangemang med Katolsk historisk förening)

Information: Margareta Jaringe (tel. 018-13 35 43 månd. + onsd. e.m.)

********************************************************

NEWMANINSTITUTET
Högskola för teologi, filosofi och kultur

Newmaninstitutet erbjuder ett treårigt katolskt utbildningningsprogram och en lång rad fristående kurser i Newmanhuset (Slottsgränd 6) strax intill S:t Lars kyrka. Vissa kurser ges även i Stockholm och Vadstena.

För vidare information se Newmaninstitutets kurskatalog eller hemsida http://www.newman.se eller kontakta Newmaninstitutet tel. 018-580 07 00, e-post: adm@newman.se
Grupper och föreningar

Här följer en presentation av de olika grupperna och föreningarna i församlingen (i bokstavsordning):

Basargruppen
Vi i Basargruppen är 14 äldre damer och vi träffas varannan vecka. Syftet med träffarna är att få ihop något till försäljningen på julmarknaden. Det blir handarbete av olika slag. Våra priser är blygsamma men de täcker dock materialkostnaderna. Vårt arbete blir en gåva till kyrkan. Nya medlemmar är hjärtligt välkomna!
Kontaktperson: Hildegard Fieseler (tel. 018-32 17 29).

Broder Sols Fraternitet
"Broder Sol" är en lokal grupp som tillhör den fransiskanska lekmannarörelsen. Gruppen träffas i S:t Lars den första lördagen varje månad (direkt efter mässan kl. 11-12). Under träffarna ber vi, fördjupar oss i evangeliet och den helige Franciskus liv. årligen arrangeras en eller två lokala reträtter.
Kontaktperson: Kerstin Hedberg Nyqvist (tel. 0174-132 20).

Bönegruppen
I början av 1993 samlades bönegruppen i S:t Lars en kväll i veckan efter kvällsmässan. I Mariakapellet lade vi fram en förbönsbok. Alla böner som skrivs in där lyfts fram vid veckans samling. Gruppen är öppen för alla som vill delta. Vi har en stunds tystnad och tacksägelse för Jesu närvaro genom kommunionen. Vi ber för aktuella händelser och människors behov, och avslutar med en dekad av rosenkransen. I år möts bönegruppen på onsdagkvällen (efter mässan 18.15). Välkommen att delta.

Caritas S:t Lars
Caritas S:t Lars är Caritas Sveriges lokalförening i Uppsala. Vårt uppdrag är dels att bedriva karitativt arbete i S:t Lars församling och i lokala projekt, dels att väcka intresse och sprida information om Caritas Sveriges bistånds- och utvecklingsarbete och att medverka vid insamlingar i Caritas olika projekt. Vårt särskilda projekt i Uppsala är ett volontärverksamhet bland flyktingar. Cirka 10 volontärer besöker regelbundet förvaret i Märsta. På Uppsalahems seniorboende Fröja bor många tillhörande vår församling, som också uppskattar en hjälpande hand för inköp, läkarbesök mm. Kyrkluncher i församlingen är ett uppskattat sätt att synliggöra Caritas i församlingen och även ett sätt att få viss finansiering till våra verksamheter. Vi har också vårt PlusGiro 675867-6 dit man kan skänka gåvor. ä du intresserad av att hjälpa till på något sätt? Varmt välkommen att höra av dig i så fall!
Kontaktperson (Caritas i S:t Lars): Ordf Marianne Abrahamsson (tel. 018-53 69 79). Kontaktperson (flytkingverksamheten): Eva Henriët (tel. 018-30 11 28). Kontaktperson (kyrkluncherna): Berend van der Kaay (tel. 0174-30 182).

Föreningen Maria Regina Caeli
Föreningen Maria Regina Caeli är en ideell och ekumensik förening som vill sprida kunskap om Guds Moder Maria och om hennes roll i Guds frälsningplan. Föreningen har växt fram ur Bönegruppen (se ovan) och grundades den 11 feb 1996. Den 1 0kt 1996 hölls den första Mariakonferansen i Uppsala. Ingrid Ydén Sandgren har i 20 år gett ut tidningen Jungfru Maria. I januari 2004 övertog tog föreningen Maria Regina Caeli utgivningen med Birgitta Löwendahl som ansvarig. Hemsida: http://www.mariareginacaeli.se.
Kontaktperson: Aina Larsson (tel. 018-50 82 93) eller Birgitta Löwendahl (tel. 018-71 25 70).

Herrklubben S:t Arnold
För närvarande vilande.

Karmels sekularorden
Orden vill främja ett rikt böneliv i vår moder S:ta Teresa av Ávilas och S:t Johannes av Korsets efterföljd. Det viktigaste inslaget är daglig inre bön i stillhet och tystnad, vidare läsning av tidegärden och deltagande i den heliga mässan. Medlet, som samtidigt är ett av målen för frohetslivet, är "inre samling". Särskild vördnad ägnas Vår Fru av Karmel genom flitiga rosenkransböner. Liksom den manliga delen av Karmelitorden är sekularorden även apostolisk, vilket bör yttra sig i verksamhet som är till andligt och materiellt gagn för kyrkan, församlingen och medkristna, dock utan att ordensmedlemmarnas kontemplativa inriktning härvid förminskas. Solidariteten med och stöd för kyrkans herdar på olika nivåer betonas. Ordensmedlemmarna samlas en söndag i månaden för fördjupning i den karmelitiska spiritualiteten och gemensamt böneliv. Vidare deltar man i ordens gemensamma reträtter, ordnade på nationell basis. Kontaktperson: Mikael Persenius (tel. 018-53 78 64).

Nordisk förening för katolska läkare
Nordisk förening för katolska läkare bildad 2005. Föreningen erbjuder mentorsstöd för till Sverige nyanlända läkare och läkarstuderande.
Hemsida: http://www.nfkl.org.
Kontaktperson i Uppsala: Bengt Säfsten, läkare vid Ersta sjukhus-diakoni i Stockholm (tel. 08-714 62 41).

S:t Lars kyrkokör
Församlingens kyrkokör träffas varje tisdag för övning i kyrkan. Kören är i främsta hand en kör som sjunger regelbundet i församlingens högmässa, men någon gång per termin även i andra sammanhang.
Kontaktperson: Anna Lindgren (tel. 0708-56 31 58).

Ständig Bön för Äktenskap och Familj
Rörelsen Ständig Bön för Äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegreupper finns i de flesta av stiftets församlingar. Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i S:t Lars församling ansvarar för den 17:de varje månad och var och en av oss har sin timme för bön. Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig.
Kontaktpersoner: Aina Larsson (tel. 018-50 82 93) eller Kerstin Marinko (tel. 018-30 23 83).

Uppsala Katolska Studentförening (UKS)
Vi är en av de katolska studentföreningarna i Sverige. Föreningen är medlem i Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker. Vi erbjuder gemenskap föraktiva studenter under 30 år från alla länder som delar föreningens målsättning. Du behöver inte vara Katolik för att vara medlem. Genom kulturella och religiösa aktiviteter vill vi uppmuntra till reflektion och diskussion kring vår tro och vårt liv. Detta syftar till att ge oss förmågan att med distans och perspektiv våga ta ställning inom våra respektive verksamhetsområden.
Kontaktperson: Daniela Nosko, e-post: u_k_s_@hotmail.com.

Uppsala Catholic Student Society (UKS)
We are one of the Catholic student societies in Sweden. The society belongs to "Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker", the national Catholic youth organisation. We offer companionship for activa students under the age of 30. You do not have to be a Catholic to be a member. Through cultural and religious activities we wish to encourage reflections and discussions involving our faith and our lives. This aims at giving us the ability to take astand and express our views in an enlightened way within our respective fields of work.
Contact person: Daniela Nosko, e-mail: u_k_s_@hotmail.com.

Underbara Föreningen Ljuvlingen
Den Underbara Föreningen Ljuvlingen är församlingens barn- och ungdomsförening. Alla som deltar i församlingens undervisning från åk 1 till gymnasiet är ljuvlingar, och får bl a tidningen Sucken eller Sucketten beroende på ålder. Ljuvlingen har en styrelse som ser till att det ordnas aktiviteter för de unga i församlingen. Ordförande i Ljuvlingen är Thomas Stenborg.
Ungdomssekretere: Ronny Elia (018-69 43 80 el. 073-5050544).

Präster och systrar

Jesuiterna
S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala 018-71 16 19

P Philip Geister SJ
E-post: philip.geister@newman.se

018-12 38 21

P Frans Holin SJ
E-post: franz.holin@telia.com

018-60 16 04

P Josef Höfner SJ
E-post: josef.hofner@telia.com

018-13 46 34

P Ulf Jonsson SJ
E-post: ulf.jonssonsj@telia.com

018-69 56 86

P Lars Rooth SJ
E-post: lars.rooth@telia.com

018-71 46 81
Subsidiar
F Magnus Nyman
E-post: magnus.nyman@idehist.uu.se

073-707 26 00
Mariasystrarna
Mariero, Slottsgränd 7B, 753 09 Uppsala     018-12 58 58
Systrarna Dorothea, Florentine,
Hildegund, Inger och Margot
Expeditionen

Pastorsexpedition
Slottsgränd 7, 753 09 Uppsala
(öppet mån-fre 10-12)
E-post: uppsala@katolskakyrkan.se

018-13 35 43
Kyrkoherde P Frans Holin SJ
E-post: kh.stlars@telia.com
E-post: franz.holin@telia.com

018-12 44 42
070-566 39 10
Kaplan P Josef Höfner SJ
E-post: josef.hofner@telia.com

018-15 39 44
073-800 51 23
Subsidiar F Magnus Nyman
E-post: magnus.nyman@idehist.uu.se

073-707 26 00
Studentpräst P Philip Geister SJ
E-post: philip.geister@newman.se
018-12 38 21

Församlingssyster Syster Inger


018-13 35 43
Församlingssekreterare Margareta Jaringe     
(mån, ons em)

018-13 35 43
Ungdomssekreterare Ronny Elia
E-post: ronny@suk.se
073-505 05 44
018-69 43 80

Postgiro: 818661-1 Bankgiro: 950-5553. Bidrag till gåvofonden märks "S:t Lars Gåvofond"
Kyrkcentrum S:t Lars i Uppsala

Historisk bakgrund:
Sveriges katolska medeltid avslutades officiellt i och med Uppsala möte 1593. Sedan dess har katolska gudstjänster firats i Uppsala endast då och då i privata hem. På 1930-talet fanns det åter behov av regelbundna katolska mässor. Adressen till det första kapellet var S:t Larsgatan, mitt emot Göteborgs nation. Detta gav församlingen dess namn och skyddshelgon, den romerske martyren och diakonen S:t Laurentius (+258). Sitt första riktiga kapell fick Uppsalas lilla katolska skara på S:t Johannesgatan. Då, 1942, var de femtio sittplatserna mer än nog, med Andra världskriget har många katolska flyktingar och invandrare kommit till Uppsala.

Idag har församlingen vuxit till drygt 2500 medlemmar - från cirka 70 olika nationer. 1975 upprättades församlingen och 1985 invigdes S:t Lars kyrkcentrum på Slottsgränd. Prästerna i församlingen tillhör Jesuitorden (Jesu Sällskap) som också bedriver publicistisk verksamhet med Katolska bokförlaget och kulturtidskriften Signum liksom även föreläsningsverksamhet och studentarbete. Sedan 1966 deltar också Mariasystrar (Missionssytrar av Marias namn) i församlingens olika aktiviteter. "Mariero", systrarnas hus intill kyrkan, är ett litet kloster med bostäder för dem. Marieros väggrelief föreställer Jungfru Maria och är ett verk av István Varga. Han är aktiv medlem i församlingen, liksom kyrkans arkitekt, István Illes SAR. Kyrka och församlingscentrum byggdes på platsen för det välkända studenthuset Imperfektum och är skickligt infogat i en kulturhistoriskt känslig miljö.

Vandring genom kyrkan:
I porten hälsar en staty av skyddsheldonet S:t Lars besökaren välkommen. Sedan beträder man kyrktorget, en mötesplats som sjuder av liv, särskilt före och efter mässorna. Den stora anslagstavlan visar programutbudet (också hos våra kristna grannar) och i en hörna kan man läsa olika katolska tidskrifter. Före varje gudstjänst slår vällingklockan några slag. Den kallade förr i tiden till måltidrast på en uppländsk bondgård; idag bjuder den till den eukaristiska måltiden, till mässan. Inunder den påminner en liten tavla om påven Johannes Paulus II:s besök 9 juni 1989. Till höger om ingången till kyrkan är två stenar infogade i väggen. Den över kommer från Uppsala domkyrka och är en ekumenisk påminnelse om de kristnas gemensamma förflutna och framtid. - Den nedre terrakottaplattan är en golvsten från San Lorenzo in Lucina i Rom. Stenen är så gammal att den helige Lars och hans samtida medkristna har gått på den och firat mässan i den kyrka som sedan blivit uppkallad efter helgonet.

Att dopfunten står just vid ingången till kyrkan erinrar om att dopet är början på det kristna livet. När man vid ingång och utgång tar en droppe vigvatten ur dopfuntetn, påminns man om de döptas värdighet och förpliktelse. Själva kyrkorummet reser sig som ett väldigt tält över Guds närvaro här i världen. Det blir tydligast när församlingen är samlad för att fira högmässan. Kyrkan som är fylld med folk från världens alla håll, solen, som når in genom de snedställda fönstren och ger korväggen ett skimrande liv, lovsången och musiken, utsmyckningen och de heliga handlingarna, allt antyder den himmelska fest som vi är kallde till och som vi i tecken redan nu kan fira.

Ett märkligt krucifix, utfört av Kajsa Mattas, uttrycker på ett hemlighetsfullt sätt Kristi närvaro: den korsfästes svaga relief framträder olika i skiftande ljusförhållanden. Ett rött täcke både döljer honom (kyrkans synder) och leder allas blickar till honom (kyrkans kärlek och martyrium). Gyllne strålar ur Jeus öppna sida (Joh 19:34) symboliserar blod och vatten, dvs dopets och eukaristins sakrament: kyrkans vittnesbörd om den levande Kristus.

Evighetslampan (av Bengt-Olof Kälde) ovanför tabernaklet visar det mest typiska tecknet för en katolsk kyrka: Kristi närvaro i brödet som förvaras i tabernaklet. Orgeln, invigd 1995, har tretton stämmor fördelade på två manualverk och pedal och ger möjligheter till ett rikt varierat orgelspel i liturgin, samtidigt som den medger framförande av en mycket stor del av den rikhaltiga orgelmusik som finns. För disposition, fasadutformning och intonation har Mads Kjersgaard svarat. Orgeln är byggd av Robert Gustavsson AB, Härnösand.

Mariakapellet är för många en trygg tillflykt för bön och meditation. Där står Guds Moder Maria, en värdefull träskulptur från Sydtyskland (sent 1400-tal). Hon är framställd som en kejsarinna, den "ringa tjänarinnan" som upphöjdes av Gud till att bli Herrens moder, den nya Eva som räcker paradisfrukten till Jesusbarnet, den nye Adam (Rom 5:12f), och som "kvinnan klädd i solen och med månen under sina fötter (Upp 12:1f). Där kan man tända ett ljus och bli stilla inför mysteriet att Gud blivit människa för att dela allt mänskligt. En ikon av den heliga Anna av Novgorod, ett svenskt-ryskt helgon (+ 1050), påminner om att Europas kyrka andas med båda lungorna, öst och väst.

Den senaste utsmyckningen är en korsväg i ikonstil, målad av Lars Gerdmar, Lund 1999. De fjorton bilderna av Kristi lidandes väg avslutas med en bild av uppståndelsen såsom den framställs enligt östkyrklig tradition: Jesus stiger ned i dödsriket och befriar mänskligheten. Glasfönstren låter oss ana Guds skönhet och tolkar det ljus som vi alla lever av. I Mariakapellets fönster stiger Jungfru Marias egen lovsång fram på många olika språk: "Min själ prisar Herrens storhet" (Luk 1:46). Katolska kyrkans enhet speglas i denna "bokstavsmatta av glas". - Den fulländade lovsången i det himmelska Jerusalem är motivet för fönstren på den södra väggen. Gavelfönstrens mönster kan tolkas som livsträd, som pingstunder eller som den brinnande törnbusken. - Dessa fönster är utformade av Joachim Poengsen, Soest/westfalen, och verkstaden Derix, Kevelaer/Niederrhein.


Detta kyrkcentrum är byggt för vardag och fest
Hit är alla välkomna - en mötesplats för Gud och människor!
Länkar vidare...

Församlingen S:t Lars i Uppsala tillhör Stockholms Katolska Stift och är en del av den världsvida Katolska Kyrkan. Via stiftets hemsida kan man komma i kontakt med de flesta av kyrkans församlingar, verksamheter och rörelser.

Böneapostolatet inbjuder dig att skapa ett Heligt rum i ditt dagliga liv och att tillbringa tio minuter i bön när du sitter vid ditt datorbord. :
http://www.heligtrum.se

Maria Regina Ceali är en förening baserad i Uppsala som bl a ger ut tidsskriften Jungfru Maria:
http://www.mariareginacaeli.se

Märsta är platsen där man finner våra närmaste grannar:
http://www.katolikerna.se/Marsta

Katolikerna i Enköping:
http://enkopingskatoliker.zoomin.se

Newmaninstitutet - Katolskt institut för teologi, filosofi och kultur:
http://www.newman.se

Nordiska föreningen för katolska läkare bildad 2005. Flera medlemmar aktiva i Uppsala:
http://www.nfkl.org

Facebookgruppen St Lars vänner är ett socialt nätverk för de som är medlemmar, besökare eller bara intresserade av vad som händer i St Lars:
http://www.facebook.com/group.php?gid=99609846431

Respekt - Stiftets organisation för arbetet med respekt för människans värde, från tillblivelsen till livets slut:
http://www.respektlivet.nu

Stockhoms Katolska Stift:
http://www.katolskakyrkan.se

Ständig bön för äktenskap och familj - vår bönedag i församlingen är den 17:e varje månad:
http://standigbon.blogspot.com

Vatikanen:
http://www.vatican.va